Умови співпраці

УГОДА
про надання інформаційних послуг

1. Визначення
1.1. Замовник (або Користувач) — це фізична особа (суб`єкт або не суб`єкт господарювання) або юридична особа (далі "Фірма"), або їх представники, які здійснюють доступ до Сайту та користування Сервісами для особистих потреб або для комерційної діяльності.

1.2. Виконавець - це приватний підприємець Будяковський Віталій Валентинович (Свідоцтво про держ.реєстрацію № 26080170000001842 від 02.04.1998р., свідоцтво платника єдиного податку серія Б № 759563 від 28.05.2012р.)
1.3. Сайт — це "Інформаційний сервер autozakaz.in.ua" (інформаційний ресурс), що належить Виконавцю, доступний в мережі Інтернет із використанням доменного імені autozakaz.in.ua.

1.4. Сервіс/Сервіси — інформаційні послуги, що надаються Замовнику (Користувачу) за допомогою Сайту та/або іншим способом (зокрема, але не виключно, за допомогою e-mail розсилання), а також відповідні функціональні розділи Сайту та способи надання послуг.

 

2. Загальні положення

2.1. Угода про надання інформаційних послуг (далі "Угода") регулює відносини між Виконавцем та Замовником, що виникають в результаті функціонування Сайту та/або надання Сервісів. Зокрема, але не виключно, Угода встановлює умови та правила надання інформаційних послуг.

2.2. Ця Угода поширюється як на зареєстрованих, так і на незареєстрованих Користувачів Сайту.

2.3. Кожен представник Замовника, до тих пір, поки немає достатніх підстав вважати інакше, вважається належним чином уповноваженим представником Замовника, і якщо прямо не вказано інакше, розуміється також, що положення Угоди стосуються цього Замовника в повному обсязі.

2.4. Ця Угода стає доступною Користувачеві при вході на Сайт. Використання Сайту, будь-яких Сервісів та/або реєстрація облікового запису означає підтвердження згоди Користувача з усіма умовами цієї Угоди та беззастережного їх прийняття.

2.5. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд змінювати Угоду в будь-який час без спеціального попереднього та/або наступного сповіщення Користувача. Чинна редакція Угоди завжди доступна на Сайті. Продовження використання Користувачем Сайту та/або Сервісів після будь-яких змін Угоди передбачає беззастережну згоду Користувача із такими змінами.

 

3. Обмежена відповідальність Виконавця.

3.1. Доступ до Сайту та Сервісів надається у тому вигляді, "як є", і Виконавець не гарантує відповідність Сайту та/або Сервісів очікуванням та/або цілям Користувача.

3.2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Виконавець має право, на власний розсуд і без спеціального повідомлення Користувача, змінювати набір доступних йому Сервісів та/або функціоналу Сайту.

3.3. Фізична особа, не суб`єкт господарювання, як Користувач Сайту та його Сервісів, розуміє та погоджується з тим, що з огляду на свій юридичний статус його доступ до Сервісів та/або функціоналу Сайту, у зв`язку з їх неактуальністю для Користувача, має ряд обмежень, у тому числі: в розміщенні заявок та відгуків, додаванні контактів, бренду, логотипу тощо - перелік яких Виконавець вправі змінювати на свій розсуд і без спеціального сповіщення такого Користувача.

3.4. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Виконавець не гарантує 100% безпомилкову та безперебійну роботу Сайту та/або Сервісів і не несе відповідальності за будь-яку можливу шкоду, заподіяну Користувачеві та/або третім особам технічними збоями апаратного та/або програмного забезпечення на будь-якій стороні.

3.5. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Виконавець не гарантує достовірність інформації (зокрема, але не виключно, заявок про вантажі, що пропонуються для перевезення, та/або про наявність вільного вантажного транспорту), розміщеної на Сайті третіми особами, і не несе відповідальності за будь-яку можливу шкоду, заподіяну Користувачеві та/або третім особам у результаті використання Сайту/Сервісів.

3.6. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальності за достовірність рекламної інформації, розміщеної на Сайті, та за якість рекламованих товарів/послуг.

3.7. Виконавець залишає за собою право у будь-який час на власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сайту або до окремих Сервісів, зокрема, але не виключно, у разі порушення Користувачем цієї Угоди. При цьому, у разі порушень за вини Користувача, Виконавець не несе обов’язку з повернення коштів, сплачених за доступ до Сервісів, та/або відшкодування збитків.

 

4. Обліковий запис

4.1. Виконуючи дії із реєстрації облікового запису, Користувач гарантує, що він є належною мірою правоздатним та повністю дієздатним.

4.2. Користувач зобов’язується надавати в реєстраційних даних достовірну інформацію, а саме :

про Фірму або фізичну особу-підприємця : найменування, юридичну та поштову адреси, реєстраційні, ідентифікаційні та податкові номери, номери телефонів, адресу електронної пошти, адресу веб-сайту (за наявності), дані про перебування фірми або підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності ;
про фізичну особу - не суб`єкт господарювання : ім`я, контактні телефони та адресу електронної пошти.
4.3. Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для убезпечення свого облікового запису на Сайті (включаючи контроль за зв’язкою логін-пароль, адресою електронної пошти тощо). Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з використанням облікового запису Користувача. Користувач зобов’язується невідкладно сповістити Виконавця про будь-які випадки несанкціонованого використання облікового запису Користувача третіми особами. Користувач зобов’язується не використовувати в реєстраційних даних інформацію, що може ввести в оману, зокрема, але не виключно: позначення, які відтворюють торговельні марки та/або комерційні найменування третіх осіб або є подібними до них до ступеня змішання; дані, що дублюють дані будь-якого іншого облікового запису.

4.4. Користувач зобов’язується не реєструвати та не використовувати одночасно більш ніж один обліковий запис.

4.5. Фірма зобов’язується використовувати обліковий запис виключно для задоволення потреб Фірми, безпосередньо пов’язаних із перевезенням вантажів.

4.6. Фізична особа, не суб`єкт господарювання, зобов`язується використовувати обліковий запис виключно для вдоволення особистих потреб, зокрема, але не виключно, пов`язаних із перевезенням вантажів.

4.7. Виконавець залишає за собою право запитувати, як на індивідуальний розсуд, так і в рамках системи верифікації (атестації), підтвердження наданих Користувачем даних, і приймати рішення стосовно дійсності облікового запису Користувача на підставі результатів таких запитів.

4.8. Виконавець залишає за собою право блокувати та/або скасувати (видалити) реєстрацію облікового запису Користувача, зокрема, але не виключно, у таких випадках:

- порушення наведених у цьому розділі умов реєстрації та/або використання облікового запису;

- порушення правил розміщення (повідомлення) та/або іншого використання інформації;

- успішні або неуспішні спроби обходу технічних засобів захисту інформації, що їх використовує Виконавець при наданні Сервісів, різноманітного роду атаки, спрямовані проти Сайту, зокрема, але не виключно, із умисним використанням можливих помилок у скриптах Сайту.

4.9. Виконавець залишає за собою право вести історію змін Користувачем будь-яких реєстраційних даних для облікового запису, із тим самим рівнем публічності доступу до історії змін, що й до самих даних. Будь-які дані, що їх збережено в історії змін для облікового запису, визнаються релевантними для встановлення будь-яких формально значущих фактів та стосунків, що пов’язані з обліковим записом та, крім того — у спірних та/або сумнівних випадках, за умови додаткового документального підтвердження Користувачем добросовісности зміни даних та користування обліковим записом до і після таких змін — посилаючих до моменту актуальності вказівки таких реєстраційних даних.

 

5. Персональні дані та приватність

5.1. Користувач надає Виконавцю згоду на обробку персональних даних у відповідності до Політики конфіденційності.

5.2. Користувач надає Виконавцю згоду на запис телефонних розмов для запобігання непорозумінь між сторонами та вирішення спірних питань, що можуть виникнути в процесі роботи.

5.3. При наданні, зокрема, але не виключно, при розміщенні на Сайті, Користувачем (для Фірм) будь-якої інформації, що містить персональні дані третіх осіб. Користувач (для Фірм) гарантує, що кожна така дія не порушує встановлені законом та/або договором права третіх осіб, і зокрема гарантує, що на кожну таку дію поширюється забезпечена відповідальністю Користувача (Фірми) згода суб’єкта відповідних персональних даних.

5.4. Користувач несе самостійну відповідальність за коректність вибору, де такий застосовується, індивідуальних налаштувань приватності/публічності розміщуваної інформації при використанні в рамках Сервісів облікового запису Користувача, зокрема, але не виключно, для Сервісу зберігання документів (зображень). Це положення стосується рівною мірою як захисту персональних даних, так і захисту комерційної таємниці та/або іншої конфіденційної інформації.

 

6. Використання інформації Користувачем

6.1. Незалежно від використовуваних каналів комунікації з іншими Користувачами та/або Виконавецем, Користувач зобов’язується дотримуватися загальноприйнятих норм ввічливості.

6.2. Користувач зобов’язується не використовувати, без спеціального дозволу Виконавця, Сайт та/або Сервіси для повідомлення будь-якого виду рекламної інформації та/або для масового повідомлення будь-якої інформації, що не відповідає тематиці Сайту (Сервісів).

6.3. Завантажуючи будь-яким способом будь-які документи та/або зображення на Сайт, Користувач гарантує :

- використання документу/зображення для тих цілей, для яких воно завантажується на Сайт, не порушуючи прав (зокрема, але не виключно, прав інтелектуальної власності) третіх осіб, зокрема, закріплених будь-якими договірними зобов’язаннями Користувача;

- завантаження документу/зображення до публічного доступу не порушує публічно-правових інтересів (зокрема, але не виключно, застосовного кримінального права).

6.4. Користувач зобов’язується не вчиняти недобросовісних дій, спрямованих проти інших Користувачів та/або Виконавця, зокрема, але не виключно, повідомлення з використанням Сайту/Сервісів будь-якої інформації із наведенням, без достатніх на те повноважень, реєстраційних, персональних або контактних даних інших осіб, а також будь-якого іншого повідомлення інформації, що може ввести в оману стосовно істинної особистості фізичної особи або достовірних даних про Фірму, відносин представництва між Користувачем та/або намірів Користувачів. Користувач розуміє, що подібні дії можуть також бути кваліфіковані як шахрайство і таким чином бути кримінально караними.

6.5. Виконавець є власником виключних прав інтелектуальної власності на компіляцію даних (бази даних), доступ до яких надається Користувачеві у рамках Сервісів, зокрема, але не виключно, компіляції даних про заявки, про вантажі, що пропонуються для перевезення, та/або про наявність вільного вантажного транспорту. Користувачеві надається невиключне право використовувати вищевказані результати інтелектуальної діяльності, права на які належать Виконавцю, виключно для задоволення своїх потреб, безпосередньо пов’язаних із перевезенням вантажів. Усі права на використання (способи використання) компіляцій даних, не вказані прямо у цій Угоді як надані Користувачеві, вважаються не наданими Користувачеві та зберігаються за Виконавцем. Зокрема, але не виключно, Користувач не вправі здійснювати відтворення та/або розповсюдження об’єктів інтелектуальної власності Виконавця будь-якими прямо не обумовленими у цій Угоді способами.

 

7. Склад та чинність Угоди.

7.1. Для уникнення різнотлумачень, викладені вище правила є загальними і поширюються на всі Сервіси/розділи Сайту, зокрема, але не виключно: розміщення заявок про вантажі, що пропонуються для перевезення, та/або про наявність вільного вантажного транспорту.

7.2. Перераховані нижче документи та/або супровідні інструкції до функціоналу на відповідних сторінках Сайту встановлюють спеціальні правила користування окремими Сервісами і є невід’ємною частиною цієї Угоди :

- Політика конфіденційності.

- Правила роботи Користувачів, зареєстрованих на Сайті.

- Додаткові послуги та ціни.

 

8. Контакти Виконавця.

8.1. Інформацію про те, яким чином зв’язатися з Виконавцем, розміщено на сторінці "Контакти". 

 

Політика конфіденційності

 

1. Ця Політика конфіденційності містить угоду між Замовником та Виконавцем стосовно обробки та захисту Ваших персональних даних і є невід’ємною частиною Угоди про надання інформаційних послуг.

 

Обсяг, категорії та джерела даних

2. У Нашому розпорядженні можуть опинятися такі дані про Вас:

інформація, що Ви надаєте при реєстрації облікового запису та подальшому оновленні реєстраційних даних (ім’я, по-батькові, прізвище; ідентифікаційний номер з державного реєстру фізичних осіб (номер облікової картки платника податків); адреса електронної пошти, номери телефонів, ідентифікатори у різноманітних системах передачі повідомлень; адрес Вашої реєстрації як фізичної особи-підприємця; інші дані зі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця; інші дані, пов’язані з Вашою діяльністю як фізичної особи-підприємця (наприклад, номери ліцензій), що дають можливість ідентифікувати Вас як фізичну особу);
інформація, що Ви надаєте в ході Вашого користування Сайтом та/або Сервісами (у т.ч. шляхом розміщення Вами заявок стосовно вантажоперевезень, внесення записів до форм опитувань, форм зворотнього зв’язку, розміщення відгуків, повідомлень на форумі, при листування, телефонних розмовах зі службою підтримки і т.д.);
дані, що витікають або автоматично генеруються внаслідок Вашого користування Сайтом та/або Сервісами (дата й час реєстрації облікового запису; дати й час відвідувань Сайту; дані про використання Сайту: про переглянуті сторінки, переходи за посиланнями, пошукові запити і т.п.; дані про технології, що Ви використовуєте для доступу до Сайту: про Вашого інтернет-провайдера, IP-адресу, характеристики та налаштування електронних пристроїв і програмного забезпечення, що використовуються для доступу до Сайту ).

Цілі обробки та порядок використання Ваших персональних даних

3. Ми можемо використовувати Ваші дані у таких цілях:

забезпечення належного надання Сервісів;
оцінка зацікавленості Користувачів у наших Сервісах, інформування про нові Сервіси та оновлення Сайту;
вирішення суперечок та складних ситуацій;
створення інформаційної інфраструктури для убезпечення Вашої підприємницької діяльності;
дотримання вимог бухгалтерського обліку, податкового законодавства, інших фінансових та адміністративних вимог;
інші цілі, про які ми додатково повідомимо Вам, запитуючи специфічну інформацію, для Вашої належним чином поінформованої згоди.
4. Ми надаємо Вам можливість обирати на Ваш розсуд налаштування отримання повідомлень e-mail для деяких типів повідомлень (наприклад, про закінчення строку оплати платних Сервісів або про додання у партнери іншим Користувачем); однак Ви погоджуєтесь із тим, що в інших випадках Ви не зможете обирати налаштування отримання повідомлень. Протягом усього періоду активності Вашого облікового запису, Ми можемо використовувати Ваші контактні дані для розсилання повідомлень технічного та адміністративного характеру, новин.

5. Ваша згода на зберігання та обробку Нами Ваших персональних даних діє протягом всього періоду активності (дійсності) Вашого облікового запису (для незареєстрованих Користувачів — протягом періоду здійснення доступу до Сайту та/або користування Сервісами), а також протягом 3 (трьох) років зі спливом вказаного періоду.

 

Безпека

6. Ми вживаємо технічних та організаційних заходів для захисту Вашої конфіденційної інформації від несанкціонованих дій третіх осіб. Від Нашої Сторони доступ до Ваших персональних даних мають обмежене число працівників та довірених осіб, яким ця інформація потрібна для здійснення обробки даних від Нашого імені та в цілях, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності. Усі вони беруть на себе зобов’язання із дотримання конфіденційності й у разі порушення згаданих зобов’язань будуть підлягати, у міру можливості застосування, дисциплінарній, цивільній, адміністративній та/або кримінальній відповідальності.

7. Доступ до Вашої конфіденційної інформації також може бути здійснено через звичайну систему авторизації з використанням Вашого логіну та паролю. У разі Вашого зневажливого ставлення до самостійного убезпечення Вашого облікового запису, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Вашої інформації, за що Ми жодним чином не несемо відповідальності.

 

Поширення інформації Вами

8. Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що при наданні інформації Вами (Фірмою) при реєстрації облікового запису на Сайті та в рамках Сервісів (зокрема, але не виключно, при розміщенні на Сайті від імені Фірми заявок про вантажі, пропоновані до перевезення, та/або про наявність вільного вантажного транспорту) деякі персональні дані (зокрема, але не виключно, імена, адреси, номери телефонів, ідентифікатори у системах передачі повідомлень і т.п.) тим самим легітимним чином поширюються (передаються) необмеженому колу осіб.

9. Ви підтверджуєте розуміння того, що сама суть Нашого Сайту та Сервісів передбачає головною метою поширення та обмін діловою інформацією, частина якої підпадає під визначення персональних даних; і що, відповідно, реєстрація Вами облікового запису на Сайті та Ваше користування Сервісами передбачає поширення інформації перш за все Вами та у Ваших інтересах, для чого Ми надаємо технічну платформу.

10. Із урахуванням викладеного вище, цим Ви підтверджуєте та гарантуєте свою повну згоду — а у відповідних випадках, також належним чином поінформовану згоду відповідних суб’єктів персональних даних — із описаним вище публічним поширенням даних, а крім того, із урахуванням самої суті Сервісів та публічного характеру поширення даних, підтверджуєте розуміння об’єктивної відсутності потреби, так само як і практичної неможливості, додаткових спеціальних повідомлень від Нас про описану вище передачу персональних даних третім особам.

11. Для керування доступом до деякої інформації (наприклад, перегляд сторінки облікового запису, інформації, що її розміщує Користувач) Ми надаємо платним Користувачам додатковий Сервіс "Налаштування приватності". Цей функціонал принципово не призначений для керування доступом до персональних даних і дозволяє лише оптимізувати на розсуд Користувача доступ до ділової інформації, що її поширює Користувач. Також, із урахуванням концепції Нашого Сайту як платформи для поширення та обміну діловою інформацією, Ми залишаємо за собою право у будь-який момент на Наш розсуд змінювати або скасувати згаданий вище Сервіс.

 

Поширення інформації Виконавцем

12. Ми можемо надавати третім особами доступ до Ваших персональних даних винятково у таких випадках:

за Вашої спеціальної згоди. Для всіх випадків, прямо не передбачених Угодою користувача, Ми окремим чином запитаємо Вашої згоди.
у рамках заходів, що стосуються всіх Користувачів, для убезпечення всіх Користувачів, включно з Вами. На сторінці Вашого облікового запису Ми виводимо не лише дату Вашої реєстрації на Сайті, але й дату й час останнього відвідування Вами Сайту. Ця функція сприяє побудові прозорості у ділових стосунках між Користувачами, діє стосовно усіх Користувачів, і її було прийнято за підсумками обговорення з Користувачами. Ми залишаємо за собою право у подальшому впроваджувати подібні функції у міру їх обґрунтованої потреби, виключно стосовно усіх Користувачів одночасно, із обов’язковим проведенням публічних консультацій із максимально широким числом Користувачів на форумі Сайту.
для зовнішньої обробки під Нашим контролем. Ми можемо надати доступ Нашим підрядникам, довіреним особам для обробки даних виключно в цілях, обумовлених цією Політикою конфіденційності, за дотримання такими особами зобов’язань із конфіденційності та усіх потрібних вимог безпеки, під Нашу відповідальність.
для дотримання законності та публічного порядку. Ми можемо надати доступ до інформації про Вас за наявності у Нас достатніх підстав добросовісно вважати, що таке використання інформації є обґрунтовано потрібним для: (1) дотримання вимог законодавства (включно з відомчими інструкціями, що мають вищу юридичну силу, на відповідних територіях), приписів судових або інших державних органів, що їх може бути виконано у примусовому порядку; та/або (2) виявлення, попередження та/або вжиття інших заходів проти шахрайства, інших протизаконних та/або недобросовісних дій, що становлять небезпеку для інтересів Користувачів, Виконавця та/або публічного порядку.

Внесення змін до Політики конфіденційності

Ця Політика конфіденційності може підлягати перегляду та оновленням. Ми не будемо принципово обмежувати Ваші права без Вашої чітко вираженої згоди. Будь-які зміни до цієї Політики конфіденційності буде опубліковано на цій сторінці, а у разі суттєвих змін Ми застосуємо більш широке сповіщення.